המרפאה הניידת לנשים במעגל הזנות
קמפיין זה הוא סדרה של 3 מודעות שמתמקד ופונה לאמהות שנמצאות בזנות ומנסה לגעת בהן בצורה ריגשית ע"י שאילת שאלות שילדים שואלים את הוריהם כמו: "אמא, במה את עובדת" / "אמא, אפשר לבוא אתך לעבודה" / " אמא, מתי את חוזרת מהעבודה, כדי ליצור תחושה ריגשית ונוגעת לב וכך להביאן למודעות והתחלתו של תהליך היציאה ממעגל הזנות
This campaign is a three ad series  that focuses and turns to mothers in the world of prostitution. It tries to relate to them on an emotional level by asking questions children ask their parents: "Mom, what do you do for a living", Mom, can I come to work with you", "Mom , when are you coming home today?". 
The purpose is to create an emotional response and by doing so initiating their abandoning prostitution and beginning their rehabilitation process. 

 גלויות שהודפסו והופצו לנשים שנמצאות במעגל הזנות
סדרה של 3 פוסטרים 
?אמא, במה את עובדת
?אמא, אפשר לבוא איתך לעבודה
?אמא, מתי את חוזרת מהעבודה
המחשת רחוב*
 
המחשת רחוב*
Back to Top